Μήνυμα Προέδρου

Καλώς ήρθατε στις ηλεκτρονικές σελίδες της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας.( Ε.Δ.Ε.). Στι& ... περισσότερα

Η Ελληνική Δασολογική Εταιρία
σας καλωσορίζει στην Ιστοσελίδα της!

Η Ελληνική Δασολογική Εταιρεία (Ε.Δ.Ε.), είναι το επιστημονικό όργανο των δασολόγων της χώρας καθώς και όλων των επιστημόνων που εργάζονται στο δάσος και τα δασικά οικοσυστήματα και ασχολούνται με την μελέτη προβλημάτων συναφών με τη δασολογική επιστήμη. Η Ε.Δ.Ε. εργάζεται για τη διάδοση των δασολογικών γνώσεων, την αναγνώριση του μεγάλου κοινωνικού ρόλου των δασικών οικοσυστημάτων και της συμβολής του δάσους στην προστασία του περιβάλλοντος. ια την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η Ε.Δ.Ε. διοργανώνει εκδηλώσεις όπως συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, συνεργάζεται με αντίστοιχες οργανώσεις του εξωτερικού και προχωρά στην έκδοση επιστημονικών δημοσιευμάτων καιπρακτικών των συνεδρίων που διοργανώνει. Επίσης παρεμβαίνει με δελτία τύπου σε καίρια θέματα της δασολογικής επιστήμης με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο. Η Ε.Δ.Ε. προσπαθεί γενικά να ευαισθητοποιήσει την Ελληνική κοινωνία σχετικά με την αξία και τη σημασία των δασών και των δασικών οικοσυστημάτων καθώς και σχετικά με τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτά.

                                                                                                                  Διαχείριση Ιστοσελίδας: Δρ. Μάριος Τρίγκας

                                                    

Designed & Developed by A.S.T.